«راز خوشبــختی و راه سعــادت انسان»

شاتو بریان:

“سعادت و سعادتمندی، مانند توپ فوتبال میباشد، وقتی از ما دور میگردد؛ دنبال آن می دویم و وقتی می ایستد با یک ضربه آنرا از خود دور می سازیم”.

 مونترلان:

“قهرمان واقعی کسیست، که سبب خوشی  دیگران میشود”.

خوشحالی راز خوشبختی راه سعادت انسان عادت لذت شاد عشق زندگی بشر موفق دوست شادمانی نیکبختی آرامبخش رضایت موفقیت خوشحالی شادی خوش شانس خوشبخت اقبال خوشحال یمن قدم موفق کامکار کامیار سرسبز مساعد خوب فرخ مبارک شاد راضی متبارک سعید آینده نگر اندیش مشیتی عزت نفس سعادتمند سعادتمندی ترین خوشبختترین احساس زیستن نشاط شقی بدبخت بدبختی

شامفور:

“برای اینکه انسان بتواند در دنیا خوشبخت زندگی کند، باید از قسمتی از توقعات خود بکاهد”.

سیسرون:

“احمق هیچوقت سعادتمند نمی شود”.

ژوبر:

“امید جزیی از خوشبختی است”.

لردبایرون:

“خاطره یک خوشبختی هرگز خوشبختی نخواهد بود، اما خاطره درد و رنج همیشه درد و رنج است”.

منتسکیو”

“ما همیشه دیگران را بیش از آن حدی که خوشبختند، خوشبخت تصور می کنیم”.

فلوریان:

“برای آنکه بتوانید خوشبخت زندگی کنید، اسرار خود را بهرکس نگویید”.

لابرویر:

“گاهی انسان در مقابل بعضی بدبختی ها، از خوشبختی خود احساس شرم می کند”.

هوراس:

“بندرت شخصی یافت می گردد، که بگوید همه عمرش خوشبخت زندگی کرده است”.

پیردانی نوس:

“مردم هرگز خوشبختی خود را نمی شناسند، اما خوشبختی دیگران همیشه در برابر دیدگان شان مجسم است”.

کتاوییرنر:

“عده ای از مردم، تماشاگر خوشبختی اند و طول حیاتشان صحبت از خوشبختی می شنوند، اما هرگز بدون آنکه واقعا آن را بشناسند از جهان می روند”.

فرانسیس بیکن:

“ما باید برای خوشبخت زندگی کردن موقعیتهای مناسب فراهم نماییم، نه اینکه در انتظار آن باشیم”.

بالزاک:

“اساس خوشبختیهای مادی بر اعداد و ارقام  پایه ریزی  شده است”.

فلیسین ماریسو:

“خوشبختی در این است که، شخص بداند که چه می خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه طلب نماید”.

جان کولیتر:

“راز موفقیت زندگی را فقط افرادی یاد گرفته اند، که در زندگی موفق شده اند”.

پاسکال:

“یک زندگی را وقتی می توان با خوشبختی همراه دانست که شروعش با عشق شود و ختمش با جاه طلبی”.

توماس  آکبس:

“کار کنید تا به آسایش برسید، بکوشید تا به موفقیت نایل شوید”.

اسکاروایلد:

“وقتی خوشبخت هستیم، همیشه خوب جلوه می کنیم اما وقتی خوب باشیم؛ همیشه خوشبخت نخواهیم بود”.

ساموئید:

“اول صحت، دوم جمال، سوم مال، چهارم رفیق؛ اینها پله های نردبان سعادت هستند”.

ج -وانامیکر:

“استفاده از موفقیت های کوچکی که پیش می آید پر منفعت تر از این است، که بیهوده شانس بزرگتری آرزو کنیم؛ که شاید هرگز بدست نیاید”.

ژاک دوال:

“آرزوی یک خوشبختی بزرگتر، پیوسته ما را از لذت خوشبختی که از آن بهره مندیم باز می دارد”.

رومن رولان:

“خوشبختی در این است، که حدود و همه چیز را بشناسیم و به آن احترام بگذاریم”.

تریستان  برنارد:

“برای آنکه بتوانید با دیگران در کمال آرامش زندگی کنید، از آنها جز آنچه می توانند در راهتان نثار کنند؛ چیز دیگری نخواهید”.

آندره ژید:

“هرگز برای بدست آوردن خوشبختی، امروز و فردا مکن”.

دیسرائیلی:

“مردم موفق امروز، کودکان جسور دیروز بوده اند”.

ژول  رومن:

“بدبختی می تواند به ما بیاموزد که خوشبخت باشیم”.

آنتوان چخوف:

“خوشبختی وجود ندارد و ما خوشبخت  نیستیم، اما می توانیم این حق را به خود بدهیم که در آرزوی آن باشیم”.

اوگاریو:

“خوشبختی تنها در علم نیست، بلکه در طریقه استفاده از آن است”.

هاکسلی:

“راز خوشبختی و راه سعادت انسان، در این است که کاری را که مجبور به انجام آن هستید؛ دوست بدارید”.

هانری دورلئان:

“وظیفه اصلی و اساسی کلمه قدرت این است که در خوشبختی بشر بکوشد”.

تانری:

“کسی که سعی می کند، بطرف هدف نهایی قدم بردارد؛ مانند مسافری است که شب هنگام از کوه بالا می رود؛ زمانی که به قله آن رسید چندان به ستارگان  نزدیک نیست؛ اما آنها را بهتر می بیند”.

فرانسیس اواتر:

“یکی از ناشناخته ترین لذت ها در زندگی حرف زدن با خویشتن است”.

IMG 57011 راز خوشبختی راه سعادت انسان عادت لذت شاد عشق زندگی بشر موفق دوست شادمانی نیکبختی آرامبخش رضایت موفقیت خوشحالی شادی خوش شانس خوشبخت اقبال خوشحال یمن قدم موفق کامکار کامیار سرسبز مساعد خوب فرخ مبارک شاد راضی متبارک سعید آینده نگر اندیش مشیتی عزت نفس سعادتمند سعادتمندی ترین خوشبختترین احساس زیستن نشاط شقی بدبخت بدبختی

توماس  ولف:

“هرگز قدر آن روزهایی که در کمال خوشبختی زندگی می کردیم نمی دانیم، مگر زمانی که برای همیشه آن ساعات خوش را از دست داده باشیم”.

ماسیلون:

“بسیاری از آنهایی که به ظاهر خوشبختند، در پنهانی رنج می برند”.

گوستاویولون:

“یکی از بهترین راه خوشبخت شدن این است، که انسان معتقد باشد که واقعا خوشبخت است و یا روزی خواهد شد”.

آبدو ولیل:

“خوشبختی به کسانی روی می آورد که برای خوشبخت کردن دیگران می کوشند”.

آندره توریه:

“سعادت مثل پروانه ای است که روی برگهای گل بخواب رفته باشد، به مجرد اینکه نزدیکش بروی بالهای خود را باز کرده و در فضا پرواز می کند”.

الیوت:

“بزرگترین سعادت فرار از فلاکت است”.

الثرر:

“خواستار سعــادت دیگران بودن، بزرگترین خوشبختــی هاست”.

شیللر:

“حسن شهرت و نام نیک، بزرگترین سعادتهاست”.

رنان:

“سعادت دیگران، بخشی مهم از خوشبختی ماست”.

موریس  مترلینگ:

“هنگام نیکبختی است که باید  بیمناک بود، هیچ چیز تهدید آمیز تر از سعادت نیست”.

  ****

منبع : مقاله  “ خوشبختی ‘” –    منبع : مجله  خانه سبز -

«رمز و راز خوشبــختی»

امروزه همه از خوشبختی حرف میزنند. خوشبختی یعنی ارزش و اهمیت لحظه!

سوال اینست، آیا شگردی برای شاد بودن وجود دارد؟ آیا خوشبختی مسریست؟ در اینجا همه آن چیز هایی که برای شاد بودن باید بدانید را می اوریم.

 چگونه خوشــحال باشید! 

آیا با وجود نگرانیهای کاری و غم و اندوهی که در محیط اطرافمان هست سخت است بتوان قلبی شاد داشت؟ هرگز این چنین نیست! تنها کافیست چند راهکار برای ارتباط مجدد با شادی بدست اورید. برای آن که خورشید هر روز بر زندگیتان بتابد، توصیه های زیر را بشناسید. بعضی ها خوشحالی را در رفتن به سبزه زارها و برخی دیگر سپری کردن لحظات در کنار فرد مورد علاقه شان و یا در پیچ و خم یک گالری هنری میدانند. هر کس خوشبختی را در چیزی مشاهده میکند؛ گاهی خوشبختی دم دستمان است، اما اکثرا از کنار آن عبور میکنیم.

خوشبختی چه بصورت حالت روحی باشد و یا موهبتی الهی، ازیاد دارای اهمیت نیست! مهم آن است که آ ن را بپرورانیم. برای رسیدن به خوشبختی، روشهای مختلفیست؛ که همگی بر مبنای طرز برخوردها، نگرش و تمرینی روزانه میباشد. به این منظور به پیشنهادهای زیر توجه نمایید. خوشبختی را مترادف و متضاد با این کلمات نامیده اند: خوش شانس، خوشبخت، خوش اقبال، خوشحال، خوش یمن، خوش قدم،موفق،کامکار، کامیار، سرسبز، مساعد، خوب، فرخ، مبارک، شاد، راضی، متبارک، سعید، صرفه جو، مال جو، آینده نگر، اندیش، مشیتی، خوشحالی، شادی راز خوشبختی راه سعادت انسان عادت لذت شاد عشق زندگی بشر موفق دوست شادمانی نیکبختی آرامبخش رضایت موفقیت خوشحالی شادی عزت نفس سعادتمند سعادتمندی ترین خوشبختترین احساس خوشبختی شاد زیستن نشاط و متضاد آن: شقی بدبخت بدبختی.

۱ به عزت نفس را دوباره دست آورید:

برخی افراد در پایین آوردن ارزش خود استعداد دارند. عده ای دیگر میدانند که هدیه ای در جهان هستی به شمار میآیند. تفاوت این دو دسته چیست؟ عزت نفس! عزت نفس ضامن خوشبختی و بعدی از شخصیتتان میباشد،که باید از آن مراقبت نمایید.

 روانپزشک «کریستوفر آندره» در اینباره مینویسد: “فردی که از عزت نفس بالایی برخوردار است، خودش را دست کم نمیگیرد؛ این فرد، بدون آنکه دیگران را عامل بدبختی اش بداند، مسئولیت زندگی و همچنین خوشبختی اش را بر عهده میگیرد. در عوض فردی که عزت نفس پایینی برخوردار است، هیچ گاه آن طور که باید و شاید قدر و ارزش خود را نمی داند و با مشکلات بسیاری روبرو می گردد”.

برای پرورش دادن عزت نفس، ابتدا موفقیت هایتان را در نظر بگیرید. معمولاً در پایان روز عادت داریم خبرهای ناخوشایند را در ذهن مرور کنیم. سعی کنید بیشتر به نکات مثبت فکر کنید. بعنوان مثال، میتوانید به یک موفقیت کوچک کاری و یا به تعریف و تمجید فردی که دوستتان دارد؛ فکر کنید که خیلی هم خوشایند  و خوشحال کننده است.

۲ ارتباط خوبی با دیگران برقرار نمایید!

دنبال خوشبختی هستید؟ به دوستانتان برسید. برای آن که شاد باشید، در راه رسیدگی خودتان، به دیگران هم فکر کنید. توصیه ای که در این زمینه میشود آن است که در قبال کمک و یا محبت به دیگران، در پی آن نباشید که مورد قبول و یا محبوبیت اطرافیانتان واقع شوید. البته مورد تأیید و محبوبیت قرار گرفتن، خوشایند و خوشحال کننده است اما امری ضروری نیست. به جای انتظار از دیگران، برای یاری رساندن و بخشیدن آماده باشید. در خدمت کردن به اطرافیان و افزایش دید و بازدیدها و ترتیب دادن میهمانی ها عجله کنید. آخر هفته همسایگانتان را برای شام دعوت نمایید و یا برای میا ن وعده قبل از ناهار با دوستانتان دور هم جمع شوید. این دیدارها کمتر از آنچه فکر می کنید وقت و هزینه می گیرد.

۳ برای خودتان سرگرمی های کوچک ایجاد نمایید:

تصور نمینمایید، که خوشبختی از یک سری شادیهای کوچک تشکیل شده باشد؟ لذتهای کوچک، انسان را بشاش و سرحال نگه میدارد. مثلاً لحظاتی دست کشیدن از کار و نوشیدن یک فنجان قهوه با یکی از همکارانی که با او احساس راحتی میکنید و یا لذت بردن از پرتو خورشید در چله زمستان…

خوشبختی مانند سلامتی میباشد، که باید همه روزه از آن مراقبت نمایید. به خودتان خوبی کنید و به فکر خودتان باشید.

 همینطور می توانید در برابر کارهایی که انجام می دهید به خودتان پاداش دهید؛ اگر این بودجه را بدست بیاورم، بعنوان پاداش، آخر هفته را با فردی که دوستش دارم میگذرانم. شاد باشید زیرا که شادی، میزان مولکولهای شاد و یا همان هورمون آرامشبخش آندروفین در بدن را افزایش می دهد.

۴ با گذشته آشتی کنید:

گاهی اوقان بنظر میرسد، که خاطرات کینه های کهنه مربوط به همسر سابقتان، حکایت سخت خانوادگی و… ذهنتان را مشغول نموده است. برای سبکبالی و خالی نگه داشتن ذهن از نگرانی ها و همینطور، رسیدن به خوشبختی واقعی، آشتی با گذشته کاری واجب است. بگاهی اوقات تنها کافیست که در مورد آن موضوع سخن بگویید. چنانچه از دست دوستی ناراحت هستید، حتی اگر اختلافتان موضوع حساسی باشد، در میان گذاشتن با او چندان سخت نیست؛ اما در مورد اختلافات خانوادگی و یا اختلاف میان زن و شوهر، موضوع حساس تر می گردد. ماتم گرفتن و یا عذر خواهی به تنهایی دردی را دوا نمیکند، در عوض، پذیرفتن آن گامی در جهت حل مشکل محسوب میشود. امروزه مشورت با روانشناس رواج دارد. گاه مشورت با یک متخصص راه حل مناسبیست، به خصوص اگر تشویشها، نگرانی ها و یا ناراحتی خاصی مانع شادی شما می شوند. همچنین آشتی با گذشته نشانگر پختگی روحی میباشد.

۵ خلاقیتتان را افزایش دهید:

مقاومت و مقابله با روزمرگی و استقبال از نوآوریها یکی از ارکان خوشبختی است!

کریستیان بوآرون فیلسوف می گوید: برای شاد بودن، شناخت شخصیت و ابراز وجود، خلاقیت ضروری است!»

به خودتان اجازه دهید در زمینه های مختلف، چیزهای مختلفی را امتحان کنید و از اشتباه کردن پرهیز نمایید. همه می توانند دست بکار شوند! به طور

مثال از یک شام رمانتیک گرفته تا عصرانه ای برای بچه ها، خودتان را سرگرم کنید و ابتکار عمل بخرج دهید و یا بدون مراجعه به آژانس مسافرتی، یک مسافرت برنامه ریزی کنید.

“می خواهید خوشبخت باشید؟”


«در مورد راه‏هاى رسیدن به خوشبختى و سعادت، نظریه های مختلفی میباشد. مفهوم سعادت در همه نظام ها، اسلامی یا غیر اسلامی،‌ یک مفهوم مقایسه ای است و به معنی دوام لذت و یا دوام نسبی لذت میباشد و حتی مکاتب مادی نیز در زمینة سعادت دنیوی همینگونه تفسیر میکنند.


بهمین دلیل، مثلاً به کسی که از مواد مخدّر استفاده می کند و در دفعات نخستین از مصرف آن لذت فوق العاده می برد،‌ در هیچ مکتبی؛ حتی مکتب های مادی گفته نمی شود که او “سعادتمند” است؛‌ چون، در ورای این لذتّها و در باطن این احساسات و ادراکات لذتبخش، بدبختی ها و سیه روزی های زیادی نهفته است.

آن چیزی که اسلام بصورت خاص طرح مینماید و منشأ تفاوت آن با نظام های دیگر می گردد، این است که بر پایه ایمان به جهان پس از مرگ، از وجود لذایذ و آلام و سختیهای دیگری هم خبر می دهد و به نسبت آن، مفهوم سعادت را در مرحلة نخست، لذت دائمی و جاودانی آخرت معرفی می نماید.

دین اسلام، این هشدهر را به انسان می دهد که زندگی او، منحصر به زندگی دنیا و لذایذ و رنج های دنیوی نمیباشد. بلکه زندگی ابدی و جاودانه نیز با رنج ها و لذت های متناسب با اعمال انسان ها در راه میباشد و این آدمی است که می تواند انتخاب کند زندگی زودگذر و فانی دنیا،‌ یا سعادت جاودانه و همیشگی را».

این واضح میباشد، که سعادت و خوشبختى از آنِ جامعه ‏ایست؛ که آسایش خاطر و آرامش بیشترى دارند. با این بیان میتوان گفت مال و ثروت و قدرت، منشأ سعادت و خوشبختى محسوب نمیشود، زیرا ثروت و قدرت، رفاه با خود میاورد، اما آرامبخش نمیباشند. یکى از دانشمندان انگلیسى میگوید: براى مردم عاقل، ثروت یکى از عوامل اضطراب و بدبختى میباشد.

موضوع مهم این است که باید بکوشیم تا مالک ثروت خود باشیم، نه بنده آن. کسانى که ثروت را بى اندازه دوست دارند، گویى خودشان را اسیر آن کرده اند و از فکر این که مبادا در کشمکش حوادث، ثروتشان از دست برود، دائماً استرس دارند و نگرانند و هیچ وقت آسایش  ندارند.

بخش خانواده ایرانی. تبیان

 «راز شاد زیستن و نشاط کامل!» 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ راز خوشبختی راه سعادت انسان عادت لذت شاد عشق زندگی بشر موفق دوست شادمانی نیکبختی آرامبخش رضایت موفقیت خوشحالی شادی خوش شانس خوشبخت اقبال خوشحال یمن قدم موفق کامکار کامیار سرسبز مساعد خوب فرخ مبارک شاد راضی متبارک سعید آینده نگر اندیش مشیتی عزت نفس سعادتمند سعادتمندی ترین خوشبختترین احساس زیستن نشاط شقی بدبخت بدبختی

۱- راز سعادت در این میباشد، که کاری را که به تو واگذار شده دوست بداری؛

۲- دنیا اطاق انتظار سعادت میباشد، همه در این اطاق جمع می شوند ولی به کمتر کسی اجازه ملاقات میدهند؛

۳- سعادتمند کسیست که به مشکلات و مصائب زندگی لبخند بزند؛

۴- سعادت، مانند هر فضیلتی از دو چیز به وجود می آید: صرفه جویی و کوشش؛

۵- سعادتمند کسیست، که در هجوم و مقابله ی مصائب خود را نبازد؛

۶- سعادت انسان در کار، تفکر و سعی در حفظ شرافت و تقوی میباشد.

۷- سعادتمند کسی است، که از هر خبط و خطایی که از او سر بزند؛ تجربه ای جدید کسب نماید؛

۸- سعادت دیگران قسمت مهمی از خوشبختی ما میباشد؛

۹- سعادت نتیجه یک زندگانی عقلانی میباشد؛

۱۰- سعادت جامعه به مراتب مهمتر از سعادت فرد است؛

۱۱- سعادتمند و عاقل کسی است که صبح هنگامی که از خواب بر می خیزد به خود بگوید: من خوشبختم!

۱۲- سعادت یک ملت آن قدر که به سجایای اخلاقی و قوای روحی او وابسته است، به سایر عوامل مادی ارتباط ندارد؛

۱۳- سعادت در سلامت نفس و بی آزاری است و محل آن نیز در افکار و گفتار و رفتار خودمان میباشد؛

۱۴- سعادتی بالاتر از این نیست که آدمی بتواند حق و باطل را از یکدیگر تشخیص دهد و دل و جان را به نور معرفت منور نماید؛

۱۵- ظالم از سعادت حقیقی دور، و به شقاوت ابدی نزدیک میباشد؛

۱۶- هرکس در طب خیر و سعادت دیگران باشد، بالاخره سعادت خودش را هم کسب خواهد نمود؛

۱۷- شادمانی و نیکبختی ما اکثرا بسته به مهر و صفایی میباشد، که با دیگران داریم؛

۱۸- حُسن شهرت و نام نیک بزرگترین سعادت هاست؛

۱۹- فقط عدالت میباشد، که می تواند عامل خوشبختی شود؛

۲۰- خوشبخت ترین افراد کسی است که فضیلت دیگران را قدر بداند و از خوشبختی دیگران نیز احساس مسرت و خوشحالی نماید.

http://goodluck.persianblog.ir

تهیه و تنظیم: خوش روزگار

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: +1 (from 1 vote)
share save 171 16 راز خوشبختی راه سعادت انسان عادت لذت شاد عشق زندگی بشر موفق دوست شادمانی نیکبختی آرامبخش رضایت موفقیت خوشحالی شادی خوش شانس خوشبخت اقبال خوشحال یمن قدم موفق کامکار کامیار سرسبز مساعد خوب فرخ مبارک شاد راضی متبارک سعید آینده نگر اندیش مشیتی عزت نفس سعادتمند سعادتمندی ترین خوشبختترین احساس زیستن نشاط شقی بدبخت بدبختی

دیدگاه خود را بنویسید


 • عمومی

 • دسته‌ها

 • بایگانی

 • تقویم شمسی

  تیر ۱۴۰۳
  ش ی د س چ پ ج
  « تیر    
   1
  ۲۳۴۵۶۷۸
  ۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
  ۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲
  ۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹
  ۳۰۳۱  
 • سایت فورکیا

  4kia.ir