Posts Tagged: اگر می خواهید پولدار با این ۵ روش میلیونر شوید !

۲۰ تفاوت ثروتمندان و آدم های معمولی

Posted by & filed under روانشناسی.

                بینا- سودای ثروت و ثروتمند شدن را کسی نیست که در خیال خود نپروراند، اما کمتر کسی پیدا می شود که خیالش با واقعیت زندگی اش یکی شود و در زندگی واقعی ثروتمند باشد. به گزارش بانکی ، پول پارو کردن هم مثل هر کار دیگری اصولی [...]

Share

با این ۵ روش میلیونر شوید !

Posted by & filed under روانشناسی.

باشگاه خبرنگاران : طریقه مولتی میلیونر شدن با میلیونر شدن چندان فرقی ندارد. کارشناسان این رشته همان هایی هستند که واقعا خودشان میلیونر بوده اند و فقط آنان می توانند در این باره اظهارنظر کنند. اکثر ثروتمندان بر این عقیده هستند که دارایی و ثروت بسیار زیاد از طریق یک شغل خوب یا به شیوه [...]

Share